Verzending & Terugzendingen

RMA-voorwaarden van Lamina Nederland B.V.
Defect product? / DOA?
Aan de hand van de RMA-procedure voor technisch defecte goederen, kunnen defecte producten ter reparatie aan Lamina Nederland worden aangeboden. Bij een aantal fabrikanten kan de eindgebruiker rechtstreeks terecht voor de DOA/garantieafhandeling van een defect product. Dit is veelal de eenvoudigste en snelste wijze om deze producten gerepareerd te krijgen. Indien de eindgebruiker voor de reparatie van defecte producten van deze fabrikanten toch gebruik wenst te maken van de RMA-afdeling van Lamina Nederland, dan worden er standaard administratiekosten van € 20,- in rekening gebracht.
Op de website van Lamina Nederland is een actueel overzicht van de fabrikanten te vinden die een dergelijke service aanbieden, www.laminanederland.nl of bel met de RMA-afdeling voor de juiste garantieprocedure, tel: 0252-426777.
Voor de wijze van afhandeling wordt onderscheid gemaakt tussen DOA, garantie en buiten garantie afhandeling. DOA (Dead On Arrival)
Aanspraak maken op de DOA afhandeling is alleen mogelijk voor producten van fabrikanten die een DOA regeling kennen. Deze termijn is doorgaans vijf (5) dagen, tenzij de fabrikant een andere regeling heeft. In geval van DOA wordt het defecte product altijd omgeruild voor een nieuw product. Producten waarvoor geen DOA regeling bestaat of buiten de DOA termijn vallen, worden altijd binnen garantie gerepareerd. DOA’s worden uitsluitend geaccepteerd als de producten compleet, inclusief alle accessoires en in de originele verpakking worden geretourneerd.
Garantie
De fabrieksgarantietermijn gaat in op het moment van aflevering (factuurdatum, leveringsnota of eindgebruikersfactuur). Over het algemeen worden defecte producten binnen garantie gerepareerd. Bepaalde producten worden echter omgeruild voor nieuw product of replacement, afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier. Indien het product bij controle niet DOA of defect blijkt te zijn, worden € 100,- onderzoekskosten in rekening gebracht. Defecten veroorzaakt door software of configuratieproblemen vallen niet onder garantie.
Buiten garantie
Deze afhandeling geldt voor producten die buiten de garantietermijn vallen dan wel schade hebben als gevolg van oneigenlijk gebruik (bijv. val-, vochtschade of schade ontstaan bij verzending van het defect naar Lamina Nederland). Alvorens tot reparatie wordt overgegaan ontvangt de klant voor akkoord een schriftelijke prijsopgave. Indien geen akkoord voor de prijsopgave wordt gegeven, worden € 100,- onderzoekskosten in rekening gebracht.
Procedure Voor het retourneren van defecte goederen dient altijd een RMA-nummer te worden aangevraagd. U dient hiervoor het RMA-aanvraagformulier volledig in te vullen en door te sturen naar Lamina Nederland. Het aanvraagformulier is te vinden op de website, www.laminanederland.nl. Bij een RMA-aanvraag dienen de volgende gegevens vermeld te worden:
 • artikelnummer,
 • type garantieafhandeling (DOA, Garantie of buiten garantie),
 • factuurnummer/leveringsbon (voor DOA/garantiebepaling),
 • serienummer,
 • duidelijke klachtomschrijving.
Onvolledig ingevulde formulieren zullen niet in behandeling worden genomen.
Na toekenning van het RMA-nummer kunnen de goederen worden opgestuurd. Het RMA-formulier dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de (transport)verpakking te worden aangebracht. Tevens dient altijd een bewijs van garantie bij het product te worden gevoegd. Defecte producten die zonder garantiebewijs worden opgestuurd, zullen als buiten garantie in behandeling worden genomen. In dit geval wordt voor akkoord een prijsopgave gestuurd. Bovendien kan het niet meesturen van het garantiebewijs vertraging van de reparatie veroorzaken. De garantieafhandeling zoals vermeldt op het RMAformulier is onder voorbehoud. De feitelijke garantie wordt vastgesteld bij binnenkomst van het fysieke product (na controle of het defect conform voorwaarden is verzonden). Producten die worden teruggestuurd moeten altijd degelijk verpakt zijn voor transport. Indien Lamina Nederland producten ontvangt die ondeugdelijk zijn verpakt, zullen verpakkingskosten voor het retourtransport in rekening worden gebracht:
Monitoren/PC’s/notebooks/printers etc.: € 20,-
Harde schijven: € 8,-
Om onnodige beschadiging, problemen of vertraging bij de reparatie te voorkomen dienen de volgende maatregelen genomen te worden:
 • maak een back-up van de data (Lamina Nederland is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van data),
 • garantie geldt enkel voor hardwaredefecten. Alle software (incl. virussen) vallen niet onder garantie.
 • gebruik een degelijke transportverpakking,
 • verwijder toners en drums,
 • voeg altijd het garantiebewijs bij het defecte product.
De kosten voor verzending naar Lamina Nederland zijn voor rekening van Lamina Nederland. Met het RMA-nummer ontvangt de klant ook nadere instructies en de gegevens van het antwoordnummer. Ongefrankeerde goederen niet verzonden aan het antwoordnummer worden niet geaccepteerd.
De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Lamina Nederland. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van Lamina Nederland. De verzendkosten van de omruiling of gerepareerde product(en) zijn voor rekening van Lamina Nederland.
N.B. Deze voorwaarden zijn mede afhankelijk van garantiebepalingen van de fabrikanten en zijn aan verandering onderhevig. Bij twijfel kunt u altijd de laatste versie opvragen.
RMA-voorwaarden van Lamina Nederland B.V.
Commerciële RMA Voorwaarden
Foute bestelling? / Verkeerde levering?
Indien de klant (niet-defecte) producten wil retourneren dient de commerciële RMA-procedure gevolgd te worden. Voor een snelle en accurate afhandeling is het belangrijk dat de voorwaarden strikt worden opgevolgd.
Een RMA-aanvraag dient binnen drie (3) werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Het aanvraagformulier is te vinden op de website, www.laminanederland.nl. De te retourneren producten dienen courant en als nieuw verkoopbaar te zijn, dwz:
 • de verpakking onbeschadigd, ongeopend en de zegel niet verbroken,
 • niet obsolete,
 • niet speciaal besteld voor de klant (‘niet’-voorraad goederen).
De volgende producten worden nooit retour genomen (dit geldt niet voor verkeerde leveringen van Lamina Nederland):
 • onderdelen
 • goederen op speciale bestelling
RMA-aanvragen voor licenties dienen altijd via de Licentiedesk aangevraagd te worden.
Na controle van de RMA-aanvraag, geeft Lamina Nederland binnen 48 uur een reactie. Lamina Nederland behoudt zich het recht voor om per artikel een restocking fee van tien (10) % te berekenen (met een minimum van € 20,-).
Het RMA-formulier dient duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de transportverpakking te zijn aangebracht. De producten dienen binnen tien (10) werkdagen na toekenning van het RMA-nummer worden teruggezonden in een transportverpakking naar:
Lamina Nederland B.V.
Afdeling RMA
Meer en Duin 11
2163 HA Lisse
Indien het om een verkeerde levering gaat, geven wij u ons antwoordnummer zodat de zending kosteloos kan worden toegestuurd. In incidentele gevallen, ter beoordeling van Lamina Nederland, worden producten opgehaald door de vervoerder van Lamina Nederland.
Producten die zonder RMA-nummer worden teruggestuurd worden altijd geweigerd, evenals ongefrankeerde goederen.
Na ontvangst en controle van de goederen in het magazijn, volgt binnen tien (10) dagen de creditnota. De hoogte van het creditbedrag is afhankelijk van de staat van de goederen en/of de eventueel gemaakte afspraken. Lamina Nederland behoudt zich het recht voor retour gezonden producten te weigeren, indien deze niet conform de voorwaarden zijn ontvangen. Indien Lamina Nederland de goederen reeds heeft aangenomen, worden deze voor rekening en risico van de klant opgeslagen.
Volgende
Fabrikanten
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items